Registration

Här kan du som är privatperson boende i Karlshamns kommun registrera dig.

Tänk på att du inte kan registrera exempelvis adresser med mer än 40 tecken, försök då förkorta.
Exempelvis Christopher Schrödersgatan XX skrivs istället Christopher Schrödersg XX.
Required information
** Enter at least one
Storage of personal data
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Karlshamns kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera dina bokningar. Den rättsliga grunden för behandling är uppgift av allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Gällande integritetslagstiftning tillämpas. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse/överföring/begränsning/radering av dina uppgifter eller göra invändningar. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på kommunens hemsida

Ditt namn kommer att visas offentligt i bokningssystemet i samband med din bokning.
Read more